Zum Inhalt springen

Voorwaarden

Door de SCALDIA-website van OptiGroup, zijnde OptiGroup en/ of één van haar partners (“OptiGroup”) te betreden en te gebruiken stemt u in met de volgende voorwaarden:

Garantieafwijzing en beperking van aansprakelijkheid
Hoewel alle voorzorgen werden genomen om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, biedt OptiGroup deze informatie "AS IS" aan en VERWERPT OPTIGROUP ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat uw gebruik van deze website geheel op eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten in verband met het gebruik van deze website op zich neemt, en dat OptiGroup niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige directe, incidentele, indirecte of gevolgschade van elke vorm die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de informatie of software die op deze website beschikbaar is. Alle garanties op en weergaves van, op deze website, OptiGroup-services die u koopt of gebruikt, zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen gesteld in het contract. Verder biedt OptiGroup, voor niet-OptiGroup-websites waarnaar wordt verwezen op onze website of waarvoor een hyperlink wordt weergegeven, geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat door derden daarin is opgenomen of gepubliceerd. Bovendien garandeert OptiGroup niet dat deze website of andere gelinkte websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Copyright
Het copyright op deze website en de hierop weergegeven inhoud en software behoren toe aan OptiGroup en haar licentiegever. Alle rechten voorbehouden. Alle gelicencieerde inhoud moet refereren aan diegene die de licentie voor gebruik van het materiaal aan OptiGroup heeft verstrekt. De inhoud en, software gepubliceerd op deze website, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, verdeeld, opgeslagen, gewijzigd, gedownload of op enige andere wijze worden ingezet voor commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiGroup. Het mag echter wel worden gereproduceerd, opgeslagen en gedownload voor gebruik door individuen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiGroup. Deze informatie of software mag onder geen beding worden verdeeld of aan derden worden verstrekt.

Handelsmerken en patenten
Alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van OptiGroup of haar licentiegevers en mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiGroup. Alle gelicentieerde handelsmerken die op deze website zijn gepubliceerd, verwijzen naar de licentiegever die OptiGroup het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. Toegang tot deze website verleent de gebruiker geen enkele licentie krachtens enige patenten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan OptiGroup.

Veranderingen
OptiGroup behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen te doen aan deze website.