Zum Inhalt springen

© Copyright SCALDIA

De inhoud van deze SCALDIA-website valt onder het © copyright 2018 OptiGroup AB, SE-431 26 Mölndal, Zweden of één of meerdere andere OptiGroup-entiteiten. Alle rechten voorbehouden. Inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videobestanden, animaties en geluid, valt onder de bescherming van intellectuele eigendom.

De inhoud die op deze website beschikbaar is, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, verdeeld, opgeslagen, gewijzigd, gedownload of op enige andere wijze worden ingezet voor commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiGroup. Het mag echter wel worden gereproduceerd, opgeslagen en gedownload voor gebruik door individuen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiGroup. Deze informatie of software mag onder geen beding worden verdeeld of aan derden worden verstrekt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website zijn voorbehouden en elk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de website kunnen afbeeldingen bevatten die onder het copyrightbeleid van hun leveranciers vallen.

Mei 2018